Interesdun telefonoa

Interesdun telefonoak

UDALETXEA
Eibarko Udaletxea 943 70 84 00
SEGURTASUNA
Udaltzaingoa 943 70 84 24
Ertzaintza 943 53 17 00
Goardia Zibila 943 20 17 25
S.O.S. Deiak 112
Suhiltzaileak 943 20 20 20
Anbulantziak 943 46 33 33
DYA 943 20 84 80
Gurutze Gorria 943 17 62 48
OSASUNA
Osasun zentroa (Toribio Etxeberria) 943 03 25 00
Torrekua Osasun zentroa 943 03 26 50
Mendaroko hospitalea 943 03 28 00
Centro de Rehabilitación Funcional Amostegui 943 20 34 46
Proyecto Hombre 943 27 39 00
Alcohólicos Anónimos 629 14 18 74
LANA
Enplegu ofizina 943 12 72 88
ELKARTEAK
OMIC – Inf. al Consumidor 943 20 38 43
As. de Comerciantes 943 12 11 75
Portalea 943 70 84 39
KIROLAK
Ipurua Kiroldegia

Unbeko Kirol Gunea

Orbea Kiroldegia

943 20 32 40

943 70 15 06

943 03 00 15

ZERBITZUAK
Mankomunitatea 943 70 07 99
Uren zerbitzua 902 30 22 22
Butanoa 943 76 45 74
LEGEA
Epaitegia – Erregistro zibila 943 03 34 04
NAN (Polizia Nazionala) 943 20 06 66
Pasaportea / Residentzia txartela 943 44 98 70
GARRAIOBIDEAK
Taxiak
Toribio Etxeberria,29 943 20 13 25
Untzaga Plaza 943 20 30 71
Trenak
Tren geltokia 943 12 05 46
Eusko Trenbideak 902 54 32 10
Autobusak
Pesa 902 10 12 10
Turitrans-Alsa 943 46 23 60
Eibarbus 943 20 17 33
Aireportuak
Donostiako aireportua 943 66 85 00
Loiuko aireportua 943 86 96 63