Farmacias de guardia

LUNES 15 DE SPTIEMBRE

De día: BARANDELA Ziriako Agirre, 4 (EIBAR) 943206984

De noche: AZKUE Toribio Etxebarria, 4 (EIBAR) 943202344

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE

De día: LEKUNBERRI Isasi, 11 (EIBAR) 943204230

De noche: AZKUE Toribio Etxebarria, 4 (EIBAR) 943202344